Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Bilimsel Toplantı Destekleri

Yurtdışında Uluslararası Kongre, Konferans, Sempozyum, Panel vb. bilimsel toplantılara katılacak olan öğretim elemanlarımıza verilen destekler.

Üniversite bütçesinden destek almak suretiyle Yurtdışında Uluslararası Kongre, Konferans, Sempozyum, Panel vb. bilimsel toplantılara katılacak olan öğretim elemanlarımıza verilen desteklere ilişkin limit ve esaslar yukarıda belirtilen şekildedir.