Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

2017 Yılı Türkiye-ABD ve Türkiye-İngiltere İkili İşbirliği Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

“2017 Yılı Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere ikili işbirliği” için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır.

Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D. ve İngiltere'deki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 - D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi+