Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Avrupa Komisyonu Kullanıcı Portalı Yeni Ortak Arama Servisi

Avrupa Komisyonu Kullanıcı Portalında ortak arama servisi devreye sokuldu.

Avrupa Komisyonu'nun Araştırma ve İnovasyon konularında sağladığı desteklere erişim için Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Programı başlangıcında oluşturduğu ve eski Cordis sayfasını geliştirerek kullanıma açtığı Kullanıcı Portalı'nda yeni bir özellik devreye girdi. 14 Temmuz 2017 tarihinde devreye giren ortak arama servisi ile AB fonlarına başvuru aşamasında çok ortaklı projelerde yer almak isteyen tüm paydaşların aradıkları paydaşlara ulaşabilmesi amaçlanıyor. İlgili servis daha önce AB fonu almış kuruluşların profillerinin de görüntülenmesine olanak tanıyor. Şu anda kısıtlı özelliklerle yürürlükte olan beta versiyonu önümüzdeki aylarda geliştirilecek ve daha kapsamlı hizmetler kullanıcıların dikkatine sunulacaktır.

 

İlgili servis için: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html

Servisin kullanımı ve sunduğu imkanlar için: https://goo.gl/bb3CYZ