Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı Başvuruları Açıldı

Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP) ile mülteciler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere dezavantajlı topluluklar üzerinde kalıcı etki sağlayan projelere öncelik verilecektir.

Bireylere, toplum gruplarına ve yerel ve uluslararası STK’lara, devlet kurumlarına, akademik kuruluşlara veya diğer kar amacı gütmeyen ve toplum düzeyinde kalkınma faaliyetlerinde bulunan ve proje yararlanıcılarının proje tanımlamasına ve uygulamasına dahil olduğu işletmelere açık olan küçük ölçekli esnek hibe programı olan DAP için başvurular 9 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru formlarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html