Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

CoBioTech 2016 Proje Çağrıları

CoBioTech projesi çağrıları 01/12/2016 tarihinde başlıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ve Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulmasını amaçlayan CoBioTech projesi için çağrılar 01/12/2016 tarihinde başlayacaktır. sidir. Farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşların katılımına açık olan projelerde yer alacak olan Türk ortaklara, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1509 kodlu TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamnda geri ödemesiz (hibe) destek verilecektir. 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/cobiotech-cagri-tr.pdf