Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Erasmus+ Stratejik Ortaklık Proje Örnekleri

Ülkemizde uygulanmış veya uygulanmakta olan Erasmus+ Stratejik Ortaklık Proje Örnekleri

Ulusal Ajans tarafından 14 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Toplantısı"nda tanıtımı yapılan projelerin künye bilgilerine ve özetlerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

 

http://ua.gov.tr/docs/default-source/baskanlik/proje-sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n-yayg%C4%B1nla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-ve-kullan%C4%B1lmas%C4%B1.pdf?sfvrsn=0