Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

GMKA 2018 Mali Destek Programı İlan Edilmiştir

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından toplam bütçesi 15 Milyon TL olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” konulu Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Güney Marmara Bölgesinde, bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılmasını amaçlayan programın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması.

Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması.

Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması.

Proje başına asgari destek tutarının 100.000 TL, azami destek tutarının 1.000.000 TL olarak belirlendiği program hakkında detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari adresinden ulaşılabilir.