Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları II. Çağrı Dönemi Başladı

Çanakkale’nin de hedef iller arasında yer aldığı TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları II. Çağrı kapsamında hibe başvuruları 23 Haziran 2017 tarihinde açıldı.

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, birlikler, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, üniversiteler, KOBİ'ler, il özel idareleri sosyal ve çevresel öncelik alanlarında projeleriyle başvuruya davet edildiği programa başvurular 23 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek.

TANAP SEIP’e başvurmak için http://www.tanap-seip.com/ adresindeki “Başvuru” başlığına tıklayarak, açılan pencerede “Başvuru Rehberleri ve İlgili Belgeler” sekmesinden doldurulması gereken formlara ulaşabilir ve sunulması gereken belgeleri öğrenebilirsiniz.