Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Biga’da Düzenlenen “Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetme Eğitimi” Tamamlandı

3-4 Mart 2018 tarihlerinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetme Eğitimi” tamamlandı. Eğitimi ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi koordine etti. Biga Ticaret ve Sanayi Odası, BİSİAD ve Biga İİBF destekledi

Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde dersler; Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Ömür Özmen, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Doç. Dr. Rengin Ak ve ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek tarafından verildi. Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Meslek Yüksek Okulu’ndan 40 akademisyen ve iş insanı iki gün boyunca bir araya geldiler. Eğitim boyunca katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi, proje hazırlama sürecinde gerekli analiz ve değerlendirme, proje formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamaları konularında bilgi verildi. Proje yazmanın, kabul ettirmenin ve yönetmenin incelikleri örnek olaylarla tartışıldı.

Eğitimin başında Biga TSO başkanı Şadan Doğan ve BİSİAD Başkanı Zeki Baş açılış konuşmalarında proje yönetimi ve üniversite işbirliği konularına dikkati çektiler. Programın sonunda ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Suat Uğur, Biga TSO Başkan Yardımcısı Sedat Çakır ve BİSİAD Başkan Yardımcısı Ekrem Arslan’ın da hazır bulunduğu kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı konuşmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin proje konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri sıralarken, yaptıkları en önemli işlerden birinin proje yönetimi ve patent üretimi konusunda sağladıkları gelişmeler olduğuna vurgu yaptı. Bu kapsamda Biga’nın özel bir konuma sahip olduğunu, bu seferki etkinliğin Biga eksenli düzenlendiğini söyledi. Program eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.