Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

InnoStation Projesinde Sürdürülebilir Ekosistem İçin Eğitmen Ve Mentorlere Eğitim Verildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) yürütücülüğünde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı “2018/2” kapsamında desteklenen üniversitemiz Yenilik İstasyonu Projesi “ÇOMÜ-InnoStation”’ da görev alacak eğitmen, mentor ve jürilere yönelik 22 Şubat 2020 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemil Meriç Konferans Salonunda eğitim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitim ile katılımcılara “girişimcilik nedir”, “mentorlük kavramları ve mentorün mentisine yaklaşım tarzı ne olmalıdır” konu başlıklarında eğitimler verilmiştir. Verilen eğitimler ile projenin sürdürülebilirliği için bölgede bir gönüllü, eğitmen ve mentor havuzunun oluşturulması hedeflenmektedir.