Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Bölüm Başkanları Toplantılarının Dördüncüsü Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan ve Bölüm Başkanları ile bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan toplantıda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ile Proje Koordinasyon Merkezi çalışanları da yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin geride bıraktığımız üç yıl içerisinde birçok sorunu çözüp, pek çok alanda gelişim gösterdiğini ve büyük bir ilerleme kat ederek gelinen noktada, üniversitenin akademik kalitesini daha da yukarılara çekmek anlamında daha fazla çalışılabilecek bir ortam oluştuğunu belirten, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer şunları aktardı:

“Göreve geldiğimiz dönemden itibaren en büyük çabamız üniversitemizi huzur ortamına kavuşturmaktı. Bu hedefimize ulaşırken diğer taraftan da üniversitemizin alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettik ve ÇOMÜ’nün alt yapısı daha önceki herhangi bir üç yılla karşılaştırılamayacak kadar gelişti. Artık gündemimiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin akademik çalışmaları daha çok nasıl arttırılabilir ve üniversitemizi daha üst sıralara nasıl çıkarabiliriz.

Bu konularda en önemli görev de bölüm başkanlarınındır. Çünkü bölüm başkanları akademide merkezi bir role sahiptir. Bölüm başkanlarından beklentimiz; merkezi bir role sahip olduklarını ve akademik işlerde asıl muhatap olduklarını bilip bunu birinci gündem maddeleri olarak kabul etmeleri ve bu doğrultuda bölümdeki hocaların akademik çalışmalarını takip ederek, birlikte çalışabilecekleri ya da fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamları hazırlamalarıdır.”

Rektör Acer’in konuşmasının ardından Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, ÇOMÜ’nün ulusal ve uluslararası projeler bakımından hangi durumda olduğuna ilişkin sayısal bilgiler verildi. Yapılan sunumda ayrıca Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında yer almak için fakültelere ve bölümlere düşmekte olan görevlere dikkat çekildi.

Toplantı, görüş alış verişi yapılması ile son buldu