Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Bölüm Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Turizm Fakültesi Dekan ve Bölüm Başkanları ile bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan toplantıda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ile Proje Koordinasyon Merkezi çalışanları da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ÇOMÜ’de yapılan projelerin ve nitelikli yayınların sayılarının artması açısından bu toplantının büyük önem taşıdığını ifade ederek, dekan ve bölüm başkanları ile yapılacak toplantıların devamının geleceğini belirtti. Prof. Dr. Acer, yapılan akademik çalışmaların bölgesel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunması gerektiğini belirterek, akademik yayınlarda ve projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Proje Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen sunumda ise ÇOMÜ’nün ulusal ve uluslararası projeler bakımından hangi durumda olduğuna ilişkin sayısal bilgilere yer verilirken, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında yer almak için fakültelere ve bölümlere düşmekte olan görevlere dikkat çekildi.

Sunumun sonunda söz alan dekan ve bölüm başkanları ise birimlerinde yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ardından proje çalışmalarının ve akademik araştırmaların daha da artırılması için yapılabileceklere dair görüş ve öneriler sunuldu.