Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

ÇOMÜ UFUK2020 Bilgi Çoğaltıcıları Sistemine Katıldı

ÇOMÜ, Ufuk2020 Programında ülkemizi daha etkin hale getirmeyi hedefleyen Bilgi Çoğaltıcıları Sistemine dahil oldu.

Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşmesini sağlamak ve Ufuk2020 Programı desteklerinden daha fazla yararlanabilmek amacıyla “Turkey in Horizon2020″ IPA (Instrument for Pre-Accession) projesi 18 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe kondu. 

Projenin başlamasının ardından, Program dahilindeki olanakların daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesi ve Türkiye Araştırma Alanı aktörlerinin Ufuk2020 Programında daha etkin hale gelebilmesi için Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan Üniversite, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kalkınma Ajansları gibi 75 kurumdan temsilcilerin yer aldığı bir “Bilgi Çoğaltıcıları (Information Multipliers-IM) Sistemi oluşturuldu. 

Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi de, Ufuk2020 kapsamında oluşturulan Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi’ne geçtiğimiz günlerde dahil oldu. Ufuk2020 Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi’nde Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi Uzmanı Uğur Serçe ile temsil ediliyor. 

Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi’nin de yer aldığı Bilgi Çoğaltıcıları, TÜBİTAK Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi uzmanları tarafından verilen ya da organize edilen çeşitli eğitimlere katılıp kendilerine aktarılan bilgilerin kurumlarında yayılmasını sağlayarak, bulundukları kuruluşlarının ve paydaşlarının hem Ufuk2020 hem de Ar-Ge ve yenilik hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyor.