Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Toplantısı Gerçekleştirildi

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine girme hedefine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Troia Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine girme hedefine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, birimlerin mevcut durumlarının tespiti ve yürütülebilecek faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla Troia Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. Yücel ACER Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ve Teknoloji Transfer Ofisi konusundaki çalışmalarda akademisyenlere büyük işler düştüğünü belirterek  Almanya’da ziyaret ettiği Teknokent’in yapısından ve ÇOMÜ’ye uyarlamayı düşünülen sistemden söz etti.

Rektör Prof.Dr. Yücel ACER’in ardından söz alan Proje Koordinasyon Merkezi çalışanı Yücel BAŞTAN, ÇOMÜ’nün mevcut durumu ve Endeks için yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgi verdi. Teknopark’tan Celal Selim BİNAY ise Çanakkale Teknopark ile ilgili bilgiler verdi ve Çanakkale Teknopark'ta şirket kurmak isteyen akademisyenlere sunulan fırsatları anlattı.

Toplantı, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ali Şahin ÖRNEK ve Teknopark Genel Müdürü Öğr.Gör. Erkan BİL’in katılımcılardan gelen soruları yanıtlaması ile son buldu.