Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Ekipleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Üniversitemiz akademik birimlerince belirlenen proje ekipleri Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bir toplantı ile bir araya geldi.

Toplantı, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç.Dr. Sibel TAN’ın yaptığı sunum ile başladı. Doç.Dr. Tan, Merkezin yürüttüğü faaliyetlerden ve yapılması planlanan çalışmalardan söz ettiği sunumunda Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi’ne girmenin önemine de dikkat çekti ve bunun için Üniversitemizde bir proje kültürü yaratılmasının gerekliliğini ifade etti.

Toplantının ikinci bölümünde ise Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını temsil eden öğretim elemanları söz alarak ortak yürütülebilecek çalışmalar konusunda görüşlerini bildirdiler. Toplantının sonunda proje ekiplerinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren belli aralıklarla bir araya gelmesi kararlaştırıldı.