Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Koordinasyon Merkezi Ankara’da Temaslarda Bulundu

Proje Koordinasyon Merkezi 24 -26 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretlerde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde temaslarda bulundu. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde (Ankara TTO) çeşitli incelemelerde bulunuldu. Ankara TTO Yöneticis Prof. Dr. Atila YÜCEL ve Ankara TTO Koordinatörü Kaya YAZGAN ile görüşen proje ekibi, TTO’nun yapılanma ve çalışma şekli hakkında bilgi aldılar. Bir yıl önce kurulanTTO beş ayrı modül şeklinde çalışmaktadır. TTO’nun sunduğu imkanlar ve bu imkanların mevcut proje sayısını arttırmadaki başarısı değerlendirildi. TTO çalışanı Dilara TUNCA’dan Destek Programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler hakkında da bilgiler alındı.

Hacettepe Üniversitesi Proje Ofisinden Proje Uzman Yardımcısı Zeynep BİLGİÇ ile görüşüldü. Görüşmede, Hacettepe Üniversitesinde proje sayısını arttırmaya yönelik faaliyetler incelendi ve benimsenen farklı destek modelleri izlendi.

TOBB Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Uzmanı Banu Aktalay ile yapılan görüşmede, akademik personeli tanımanın ve önceliklerini belirlemenin proje ofisleri için önemi ortaya konuldu. Öğrenciler proje hazırlamaya potansiyel aday olduklarından, öğrencilere  yönelik çalışmaların da son derece özenli olması gerektiği gözlendi. Bu anlamda üniversitemize örnek olabilecek modeller ortaya konulmaya çalışıldı.

Proje Koordinasyon Merkezi Ankara programına Ankara Büyüykşehir Belediyesi’ni de dahil etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın ve Ankara'da bulunan teleferik firmalarının ziyaret edildiği görüşmede teleferik sistemi hakkında detaylı bilgiler alındı.