Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Koordinasyon Merkezi Bilginin Katma Değere Dönüşmesi Yönündeki Çalışmalarına Devam Ediyor

Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde kurulan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi tarafından online bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde kurulan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi’nin organize ettiği faaliyet ile patent alma yolundaki akademisyenlerimiz, teknik sorularına cevap bulabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanı ile online olarak görüşmelerde bulundu. 

Proje Koordinasyon Merkezi, akademisyenlerimizin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesi ve ticarileşmesi için benzer etkinliklere 2017-2018 akademik dönemi itibariyle hız vermeyi planlıyor. Bu çerçevede, Türk Patent ve Marka Kurumu ile konuya ilişkin ortak çalışmalar sürdürülüyor.