Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Koordinasyon Merkezi Bünyesinde TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu.

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu.

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü, üniversitemizin ve bölgemizin fikri ve sınai haklar ve patent portföyünün gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda akademisyenlerimizin ve bölgedeki diğer paydaşlarımızın Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşan buluş niteliğindeki çıktıların katma değere dönüşmesi için gerekli süreçlerin yönetilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında protokol imzalandı. 

İmzalanan protokol uyarınca Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu. İlgili birim patent/faydalı model belge alma süreçlerinde üniversitemiz akademisyenlerine ve bölgedeki diğer kuruluşlara teknik destek sağlayacak. Aynı zamanda öğretim üyelerimize Türk Patent Kurumu tarafından belirli periyodlarda verilecek eğitimlerin organizasyonu da yine TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi aracılığıyla gerçekleştirilecek.