Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Koordinasyon Merkezi Vizyon ve Strateji Geliştirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen Proje Koordinasyon Merkezi Vizyon ve Strateji Geliştirme Toplantısı, ÇOMÜ Senato Salonu’nda yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. Yücel ACER, Rektör Yardımcıları Prof.Dr Ahmet ERDEM, Prof.Dr. Metehan UZUN ve Prof.Dr. Mirza TOKPUNAR, Proje Koordinasyon merkezi yetkilileri ve Üniversite Yöneticilerinin katıldığı toplantı iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Rektör ACER, toplantının açılışında yaptığı konuşmada bilimsel araştırmaların üniversite için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bilimsel araştırma üniversitelerden beklenen temel bir fonksiyon. Türkiye’de büyük araştırma geliştirme şirketleri yok. Oluşma aşamasında. Türkiye bu noktada ciddi mesafe kat etti. Hala üniversiteler eğitim dışında araştırmaların yapıldığı ya da araştırmalara katılan merkezi kurumlar pozisyonunda. Dolayısıyla bizim üniversiteleri bu anlamda algılamamız lazım. Tam da bu noktada kendi üniversitemizde bilimsel araştırmaları teşvik etmemizi sağlayacak yöntemler neler olmalı, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bunu koordine edecek, bununla uğraşacak özel bir birimin olması gerektiği tartışılmaz. Üniversitelerin bilimsel araştırmaların nasıl gittiğini, nasıl teşvik edileceğini gözeten ve yardımcı olan bir birime ihtiyaç vardı. Bu anlamda oluşturduğumuz merkez, güzel faaliyetler yapmaya başladı. Böyle bir ofisi oluşturmak tabi kolay değil. Bir nevi sıfırdan başlamış olduk ama çok ciddi mesafe kat ettik. Geldiğimiz noktada ofisimiz hem tecrübe hem de birikim anlamında ciddi bir noktaya geldi”

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç.Dr. Sibel TAN ise Merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin uluslararası proje standartlarına uygun, ülke ve bölge ihtiyaçlarına çözüm üreten, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini temel alan, ulusal ve uluslararası destek ve fonlardan maksimum düzeyde faydalanan bir proje kültürü oluşturmak olduğunu belirten Doç.Dr. TAN, konuya dair ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda Üniversitemizde kişisel anlamda var olan güçlü proje potansiyelini kurumsal kültür haline getirmeli, sosyal bilimlerde sosyal inovasyon kavramını geliştirmeli, AR-GE içerikli, patentlendirilebilir ve sanayi işbirliğine dayalı projeler üretmeliyiz. Bu nitelikteki projelerin sayısı arttıkça Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksine girilerek, ÇOMÜ’de bir Teknoloji Transfer Ofisi kurulmasının önü açılabilecektir. Bu toplantıda yukarıda belirlenen hedeflere ulaşma doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Rektör ve Rektör Yardımcılarının, Fakülte Dekanlarının, Enstitütü, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlerinin tamamının katılımı ile strateji ve hedefler belirlenmiştir. Toplantıda alınan bütün kararlar en kısa zamanda yazılı bir doküman haline getirilerek bir eylem planı oluşturulacaktır.”

Yapılan sunumların ardından toplantının gündüz oturumunda Fakülte Dekanları ve Enstitü Müdürleri, öğleden sonraki oturumunda Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Müdürleri söz alarak ortak yürütülebilecek çalışmalar konusunda fikirlerini beyan ettiler.

Toplantıda ayrıca Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde Proje Koordinasyon Merkezi ile eşgüdümlü çalışacak koordinatörlüklerin kurulması kararı alındı.

 

http://tv.comu.edu.tr/haberler/genel/proje_koordinasyon_merkezi_vizyon_ve_strateji_gelistirme_toplantisi_yapildi