Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Üniversitemiz İle Kale Seramik Arasında İşbirliği İçin Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun 27 Aralık 2017 tarihinde Çan ilçesi Kale Seramik Ar-Ge Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2017 yılı ikinci toplantısında, Üniversitemiz ve Kale Grubu arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği çalışmalarının arttırılması yönünde kararlar alınmıştı.

Bu kapsamda, Üniversitemiz ile Çanakkale Seramik ve Ar-Ge Merkezi arasında ortak çalışmaların başlatılması için toplantı düzenlenmesi kararlaştırmış ve bu çalışmalara yönelik ilk hazırlık toplantısı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem başkanlığında Mühendislik Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Çanakkale İl Temsilcisi Doç. Dr. Özgür Özay, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ve ilgili bölüm başkanları katıldı.

Katılımcıların Çanakkale Seramik Ar-Ge merkezi ile yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu toplantı, bu kapsamda ilgililerin kendilerine düşen çalışmalar hakkında yaptıkları bilgilendirmeler ile sona erdi.