Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Üniversitemizde Proje Veritabanı Sistemi Devreye Giriyor

Proje Koordinasyon Merkezi, Üniversitemizin proje potansiyelinin artırılması için çalışmalara devam etmektedir.

Bu kapsamdaki faaliyetlerden biri olarak, Proje Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilecek olan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Proje Veritabanı Sistemi oluşturulmuştur.

15 Şubat 2018 tarihinden itibaren devreye girecek olan Proje Veritabanı Sistemi ile Üniversitemizin önemli hedeflerinden biri olan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine girmek için gerekli proje bilgilerinin sistemli bir biçimde elde edilebilmesi, ayrıca Üniversitemizde yürütülen proje çalışmalarının alanlara göre yoğunluk analizlerinin yapılması suretiyle ihtiyaç duyulan eğitimlerin tespit edilmesi ve düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Sistemin devreye girmesi ile beraber yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde proje başvurusunda bulunacak akademisyenlerimizin, başvurularını ÇOMÜ Tek Hesap üzerinden sisteme girmeleri gerekmektedir. Sisteme girilen her proje için Koordinatörlüğümüzden “Görüldü” yazısı verilecektir. “Görüldü” yazılı belgeyi Koordinatörlüğümüzden alan akademisyenlerimiz, projelerini yetkili makama (Rektörlük, Dekanlık veya Müdürlük) imzaya çıkarabileceklerdir. Bu belge alınmadan belgenin yetkili makama onaylatılabilmesi mümkün olmayacaktır.

Aşağıdaki dosyada nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilen sistem üzerinden projelerinizi girebilir, her türlü soru, görüş ve önerileriniz için Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ekler

Proje Veritabanı Sistemi Tanıtımı.pdf