Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Misyon & Vizyon

Misyon

Merkezimiz, Üniversite’de proje hazırlama ve yürütme bilincini yerleştirmede öncülük etmek, öğretim elamanlarını bu yönde teşvik etmek, proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim çalışmalarında bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, proje hazırlama ve yürütme potansiyelini geliştirmek üzere konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası tüm konu ve kurum odaklı projeler hakkında ÇOMÜ öğretim elamanlarını bilgilendirmek misyonlarını takip eder.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bilimsel ilerlemeye katkı sağlayan, ülke ve bölge ihtiyaçlarına çözüm üreten, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini temel alan, ulusal ve uluslararası destek ve fonlardan maksimum düzeyde faydalanan uluslararası proje standartlarına uygun bir proje kültürü oluşturmaktır.