Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Proje Koordinasyon Merkezi Tanıtımı

Merkezimizin faaliyetlerine ve amaçlarına ilişkin bilgilere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Ekler

Sunu97-2003.ppt