Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 58 (k) maddesi gereğince Üniversitemizde üniversite-sanayi işbirliği olan Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden yapılan proje ve kanunda tanımlanan hizmetlerde tanınan hak ve muafiyetlerden yararlanmak için ekte bulunan formların ve formlarda istenen belgelerin akademisyenlerimizin birimlerinden projeyi yürütmesinde sakınca olmadığına dair karar yazısı (Döner Sermaye hizmet alımı ve projelerinde birimler tarafından alınan uygunluk yazısı) ile birlikte birimlerinin en üst amirliği tarafından Proje Koordinasyon Merkezine iletilmesi gerekmektedir. Birimimize iletilen proje başvuruları Rektörlüğümüzce kurulan Proje Ön İnceleme Komisyonuna iletilecek ve Komisyon kararları son olarak Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Üniversite Yönetim Kurulumuzca hak ve muafiyetlerden yararlanması uygun görülen projeler  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 58 (k) maddesinde getirilen hak ve muafiyetlerden yararlanabileceklerdir. Dağılım aşağıdaki gibidir. Süreç işleyişine ilişkin ayrıntı uygulama esaslarında mevcuttur.

Ekler

FORM 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx
FORM 2. KURULUŞ TALEP YAZISI.docx
FORM 3. BAŞVURU FORMU.docx
PROJE ÖN İNCELEME KOMİSYONU UYGULAMA ESASLARI.pdf